Usługi

Co wiedzieć trzeba o inwentaryzacji środków trwałych?

Inwentaryzacja środków trwałych musi być wykonana w firmach małych i dużych, ale zawsze takich, które prowadzą księgi handlowe. W praktyce wykonuje się ją co cztery lata. W niektórych przypadkach trzeba wykonać ja raz do roku, na koniec okresu rozliczeniowego. Wykonując taki spis przedsiębiorca otrzymuje pełne dane na temat swojego przedsiębiorstwa.

Co to jest inwentaryzacja środków trwałych?

Mówiąc najprościej jak tylko się da, jest to zmierzenie i policzenie danego stanu ilościowego wszystkich środków trwałych, które są w danej firmie. Podczas takiego spisu weryfikuje się także ich przydatność w przedsiębiorstwie. Spis ten pozwala na pełne określenie stanu majątkowego firmy i na stwierdzenie w jakiej jest ona kondycji finansowej.

Po każdej inwentaryzacji środków trwałych można porównać majątkowy stan faktyczny z konkretnymi księgami rachunkowymi. Bardzo często na jej bazie można wykonać określone korekty kosztów i przychodów.

Kto przeprowadza inwentaryzację środków trwałych?

Warto zaznaczyć, że przed przeprowadzeniem takiej inwentaryzacji dobrze jest ułożyć sobie konkretny jej plan. Taki plan pomoże spisać wszystko co spisane powinno być. Dobrze jest także w każdym spisie zaznaczyć i opisać metody weryfikacji przydatności określonego środka trwałego.

Dzięki temu można stwierdzić czy dany środek trwały jest przydatny w firmie i w jakim stopniu został on wyeksploatowany przez dany czas. Obowiązkiem wykonania inwentaryzacji środków trwałych objęte są przedsiębiorstwa, które rozliczają się na zasadzie różnego rodzaju ksiąg handlowych.

W jakich przypadkach nie ma potrzeby przeprowadzania spisu?

Inwentaryzacja środków trwałych nie zawsze jest czynnością obowiązkową. Są przypadki, kiedy można być z niej zwolnionym. Takie sytuacje są wtedy, kiedy działalność gospodarcza zostaje zawieszona, kiedy dane jednostki łączą się lub dzielą.

Również nie ma potrzeby przeprowadzania inwentaryzacji kiedy środki trwałe znajdują się w miejscach, do których dostęp jest utrudniony. W tym ostatnim przypadku dopuszcza się przeprowadzenie spisu z natury i porównanie go z księgami rachunkowymi oraz z materiałami źródłowymi.

Zalety spisu środków trwałych

Tak jak i wszelkiego rodzaju inne spisy czy jakiekolwiek dokumentowanie, tak też inwentaryzacja środków trwałych jest traktowana w firmie jak przykry obowiązek. Ma ona jednak na celu nie tylko spisanie danych środków, ale także daje poznać faktyczny stan firmy. Pozwala na pełne oszacowanie jej majątku, podatkowo zoptymalizować wydatki amortyzacyjne oraz poznać elementy składowe firmy, które już kompletnie nie nadają się do użytkowania.

Powiązane wpisy

Kancelaria derekflak.pl

Redakcja

Podstawowe elementy elektroniczne – gdzie są wykorzystywane?

Redakcja

Od jakiego wieku warto posłać dziecko na warszaty?

Redakcja