Maszyny i urządzenia

Znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej

Znaki bezpieczeństwa to oznaczenia, które mogą mieć charakter zakazów, nakazów, ostrzeżeń oraz informacji. Wskazują one między innymi konieczność wykonywania danych działań lub zalecają zwiększoną ostrożność w pewnych sytuacjach.

Znaki bezpieczeństwa

Znaki są stosowane w przestrzeni publicznej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Mają one za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na danym obszarze. Ich forma jest uregulowania prawnie. Znaki zawsze powinny być kupowane w godnych polecenia podmiotach, takich jak na przykład: hybryd.com. Oznaczenia oferowane przez specjalistyczne firmy są solidne, trwałe i zgodne z obowiązującymi przepisami. Jak wspomniano powyżej, Znaki bezpieczeństwa są elementem systemu ochrony w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, takich jak na przykład urzędy czy szkoły. Ponadto, w zakładach pracy stosuje się szczególny rodzaj znaków bezpieczeństwa, czyli tak zwane znaki BHP.

Znaki BHP

Znaki BHP są zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Są one stosowane na przykład w zakładach produkcyjnych czy halach magazynowych. Sposób rozmieszczenia tych znaków regulują między innymi Kodeks Pracy czy rozporządzenia dotyczące kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród tego typu znaków należy wymienić symbole związane z ewakuacją czy znaki dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Znaki ewakuacyjne

Tego typu symbole mają za zadanie przekazanie istotnych informacji, które są związane z systemem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Mają one postać białych piktogramów umieszczonych na zielonym tle i przekazują istotne informacje dotyczące najkrótszych dróg ewakuacji z budynku lub lokalizacji apteczki, prysznica bezpieczeństwa czy miejsca zbiórki osób ewakuowanych.

Znaki ochrony przeciwpożarowej

Znaki ochrony przeciwpożarowej są stosowane w celu ochrony ludzi przed skutkami pożarów oraz innych zdarzeń, w tym klęsk żywiołowych. Mają one ograniczać potencjalne skutki tych zdarzeń i mogą mieć dwojaki charakter. Po pierwsze tego typu symbole mają postać znaków ewakuacyjnych, po drugie – zakazujących, nakazujących i ostrzegawczych. W tym wypadku znaki wskazują określone zachowania, które mają być wykonane w przypadku wystąpienia danych zdarzeń lub informują o lokalizacji potencjalnie niebezpiecznych substancji, na przykład łatwopalnych.

Powiązane wpisy

Co warto wiedzieć o wykładzinach antypoślizgowych?

Redakcja

Jak pozbyć się elektrośmieci?

Redakcja

Płaska czy cylindryczna łaciarka szewska?

Redakcja