Usługi

Ciężkie czasy dla wierzycieli

Współczesnym przedsiębiorstwom przyszło funkcjonować w bardzo niestabilnych czasach – zwłaszcza pod kątem finansowym. Ich problemy na płaszczyźnie zasobów pieniężnych niewątpliwie wynikają najczęściej z opieszałości w płatnościach ze strony swoich kontrahentów. Niestety, zjawisko to w dobie kryzysu ekonomicznego niepokojąco przybiera na sile.

Czasy narastających zadłużeń

Niewątpliwym faktem jest, że dzisiaj nawet najbardziej rentowne przedsiębiorstwa osiągające nad wyraz wysokie przychody z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej narzekają na coraz bardziej oporną współpracę ze swoimi klientami pod względem formalności związanych z przeprowadzanymi transakcjami.

Co warto zauważyć – problem nie tyczy się tylko nowych kontrahentów czy takich, których sytuacja finansowa nigdy nie była widocznie ustabilizowana. Trudności wynikające z wyegzekwowaniem przez wierzycieli swoich środków pieniężnych leżą również coraz częściej po stronie stałych i najbardziej zaufanych partnerów biznesowych.

Walka z dłużnikami nigdy nie była tak trudna

Problem ze ściągnięciem długu wbrew pozorom nie zawsze jest łatwy do rozwiązania przez wierzyciela. Dłużnicy często działają z premedytacją, wiedząc w jaki sposób korzystać z luk w prawie, by egzekucja długu w fazie postępowania sądowego nie była tak prosta, jak jest to powszechnie przedstawiane.

Niejednokrotnie po nieudanych próbach polubownego rozwiązania sporu okazuje się, że komornicy rozkładają ręce po zweryfikowaniu stanu majątkowego dłużnika, względem którego został wystosowany sądowy nakaz zapłaty. W tak skrajnych, lecz niestety częstych przypadkach próba działania na własną rękę, bez odpowiedniej opieki prawnej może okazać się procesem niezwykle trudnym i długotrwałym.

Pomoc często okazuje się niezbędna

W momencie kiedy odczujesz, że tracisz kontrolę nad swoimi wierzytelnościami, powinno dać Ci to sygnał, że potrzebujesz specjalistycznego wsparcia.

Zajrzyj na stronę https://aliantlaw.pl/uslugi-dla-firm, gdzie fachowcy z dziedziny szeroko pojętego prawa wspomogą Cię w odzyskaniu należnych Ci pieniędzy.

Powiązane wpisy

Priorytety pracodawcy

Redakcja

Instalacje fotowoltaiczne jako sposób na oszczędności

Redakcja

Strategia marketingowa firmy – czym jest i po co jest przygotowywana?

Redakcja