Usługi

Zalety przekształcania spółek

W obecnych czasach coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie spółki, co wiąże się z szeregiem korzyści dla firmy. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej oraz zapoznać z głównymi zaletami przekształcania różnych rodzajów spółek w inne formy prawne.

Przekształcanie w spółkę kapitałową

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową ma szereg zalet. Wśród nich można wskazać przede wszystkim możliwość rozdzielenia majątku przedsiębiorcy od majątku spółki. Dzięki temu przedsiębiorca nie odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. W przypadku przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową obowiązuje również zasada kontynuacji działania. Nowo powstała spółka ma wszystkie prawa oraz obowiązki działalności, która funkcjonowała wcześniej. Nie ma w tym przypadku konieczności dokonywania żadnych dodatkowych formalności.

Przekształcenie w spółkę jawną

Przekształcenia spółek mogą obejmować także zmianę firmy ze spółki cywilnej na spółkę jawną. Takie rozwiązanie również ma szereg korzystnych aspektów. Wśród nich można wskazać oczywiście korzystanie z zasady kontynuacji działania oraz przeniesienie wszystkich praw i obowiązków na nową spółkę. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest rozdzielenie majątku spółki od majątku przedsiębiorcy, dzięki czemu ograniczona zostaje jego odpowiedzialność za działania firmy. Przekształcenia spółek wiążą się także z zachowaniem tego samego numeru NIP oraz numeru REGON.

Przekształcenie w spółkę osobową

Przekształcona może zostać również spółka kapitałowa w spółkę osobową, co wiąże się z dodatkowymi korzyściami. Jest to przede wszystkim możliwość optymalizacji podatkowej, która może skutkować zmniejszeniem obciążeń podatkowych. Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową umożliwia również skorzystanie z zasady kontynuacji działania, dzięki której możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków ze starej spółki na nowo powstałą. Nowa spółka zachowuje również ten sam numer NIP i REGON.

Powiązane wpisy

Upadłość: Jak osiągnąć swój cel?

Redakcja

W czym pomoże program do fakturowania?

Redakcja

Jakie właściwości powinien mieć ekran dotykowy?

Redakcja