Oprogramowanie

Sprawdzian jakości na zakładzie i w magazynie

Współcześnie właściwie każda firma musi posiadać dedykowaną powierzchnię magazynową. Jest to element konieczny, dla bujnego rozwoju. Jednocześnie, im obszerniejsza oferta produkcyjna czy produktowa, tym większe zasoby niezbędne są do prawidłowego magazynowania. Dla ogromu przedsiębiorców jest to spore wyzwanie, natomiast nieprawidłowo zarządzany magazyn nierzadko tworzy więcej szkód niż pożytku.

Maksymalizacja produktywności magazynu

Dla optymalizacji kosztów i oznaczenia najważniejszych punktów w całym procesie, większość firm decyduje się prędzej czy później na audyt magazynu. Taki sprawdzian bywa przeprowadzany wewnętrznie albo przez zewnętrznego wykonawcę. Kluczowym czynnikiem sukcesu, jest jednak systematyczność audytów i lustracja założeń z meldunków naprawczych.

Audyt magazynu opiniuje przede wszystkim działanie systemu logistycznego. W tym celu zbierane są wszelkie dane ilościowe i jakościowe, które mogą określić wydajność procesu. Dotyczy to nie tylko danych liczbowych, ale również pracowników, czy punktów styku z innymi kluczowymi obszarami działania firmy. Im więcej danych, tym szersza może być analiza i ocena, oraz większa szansa na identyfikację największych deficytów.

Co takiego obejmują aduty?

Celem identyfikacji obszarów, które potrzebują poprawy operatywności lub wdrożenia nowych standardów, należy przede wszystkim poddać badaniu kilka detali.

Zwróćmy uwagę, że należy ocenić przepływ produktów i usług pomiędzy określonymi obszarami, jak również zdefiniować wszystkie strefy. Chodzi tu między innymi o tak zwane strefy wejścia, wyjścia, składowania krótko i długookresowego. Trzeba również określić widełki czasowe przepływów oraz ilości materiałów wykorzystywane w danym zadaniu. Głównie chodzi tu o ilość palet, kartonów, wykorzystanie sprzętu typu wózki widłowe czy przenośniki magazynowe.

Realizując kontrolę, warto również wziąć pod uwagę kwestie dostaw i transportu. Należy również zbadać jak działa proces załadunku, jaka jest wydolność maksymalna przepływu paczek i dostaw. Na koniec analizie powinny zostać poddane dokumenty transportowe oraz cały proces obiegu informacji i dokumentacji w firmie. We wszystkim pomoże porządny WMS system, w który trzeba się jak najszybciej zaopatrzyć.

Komplet tych informacji powinien zostać drobiazgowo przeanalizowany. Na tej podstawie powstaje raport, który jasno definiuje punkty do poprawy. Audyt magazynu to pierwszy krok do usprawnienia całego procesu, od A do Z. Kluczowe w nim są jednak konkluzje. To na ich podstawie można próbować wdrażać lepsze rozwiązania, eliminujące scharakteryzowane problemy.

Powiązane wpisy

Czym jest Solidworks?

Redakcja

Zarządzaj sprawnie firmą

Redakcja

Oprogramowanie dla każdego firmy

Redakcja