Maszyny i urządzenia

Elementy elektroniczne

Elementy elektroniczne są częściami obwodu elektrycznego, który wytwarza energię elektryczną z innego rodzaju energii, z rozpraszania energii oraz jej magazynowania. Należy pamiętać, że element elektryczny nie może być podzielony bez utraty posiadanych właściwości.

Dzięki poznaniu wszystkich elementów elektronicznych można zamienić swoją pasję w pracę.

Podział elementów elektronicznych

Podstawowe elementy elektroniczne podzielić można na dwa podstawowe rodzaje, którymi są komponenty elektroniczne bierne oraz czynne. Podstawowe elementy elektroniczne bierne to kondensatory, cewki oraz transformatory i rezystory, które pobierają energię elektryczną. Rezystory zamieniają energię elektryczną na ciepło, a kondensatory magazynują w polu elektrycznym, zaś cewki magazynują wokół siebie.

Komponenty elektroniczne aktywne są źródłem oraz półprzewodnikami. Elementy aktywne uczestniczą w tworzeniu oraz przetwarzaniu prądu i są nimi na przykład tranzystory. Podstawowe elementy aktywne zwane są także półprzewodnikami lub komponentami nieliniowymi. Należy pamiętać, że właściwości elementów aktywnych zależne są od warunków pracy w konkretnym układzie. Do elementów biernych zaliczyć można rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne oraz przekaźniki. Do podstawowych elementów elektronicznych czynnych zalicza się lampę elektronową, triodę, lampę kineskopową oraz półprzewodniki i diody, a także termistory, diody świecące LED i tranzystory oraz wyświetlacze i czujniki optyczne.

Rodzaje i montaż elementów elektronicznych.

Elementy elektroniczne bierne i czynne mogą mieć różne rodzaje, które uzależnione są od techniki ich wykonania. Podstawowym podziałem jest podział ze względu na technikę montażu.

Elementy dyskretne są to pojedyncze odpowiedniki, które odwzorowują konkretną wielkość elektryczną. Dyskretne elementy są wyposażone w wyjście przewodowe umożliwiające ich montaż w danym układzie. Elementy scalone nie mają nóżek i są mniejsze od elementów PCB. Scalone elementy powstają wskutek zabiegu i często są małymi układami elementów scalonych bezpośrednio z płytką. Układ scalony jest wykonany z połączenia nierozłącznych elementów. Układy scalone mogą różnić się gęstością oraz miarą złożoności, którą jest stopień scalenia.

Powiązane wpisy

Jak akumulatory NiMH mogą Cię ograniczać

Redakcja

Co to jest carport fotowoltaiczny?

Redakcja

Bezpieczniki automatyczne na straży bezpieczeństwa domowej instalacji elektrycznej

Redakcja