Maszyny i urządzenia

Jak odbywa się mapowanie procesów?

Z pewnością mapowanie procesów w samej idei jest to pojęcie znane praktycznie każdemu przedsiębiorcy. Poprzez doradców ds. zarządzania i rozwoju działanie objęte taką metodą zaleca się w kontekście osiągnięcia ogólnej poprawy efektywności przedsiębiorstwa, tzw. koncepcja Lean.

Mapowanie procesów dla początkujących osób

Wiele obecnych koncepcji zarządzania takich jak np. JIT czy TQM opiera się przede wszystkim na podejściu procesowym. Dlatego bardzo istotną sprawą jest właściwa identyfikacja przebiegu procesu wewnątrz firmy oraz na styku firma – dostawca bądź klient.

Wynikiem tychże identyfikacji procesów będzie mapa, która ukazuje zrealizowane zadania w graficznych formach – schematów blokowych, których największą zaletą jest czytelność dla specjalistów danych procesów, jak i dla osób postronnych. Mapowanie to niezbędny element do skutecznego oraz efektywnego działania przedsiębiorstwa, jest to również jedna z podstaw filozofii Lean Management. Jest to także pierwszy krok do dalszego doskonalenia.

Mapowanie procesów – kiedy się stosuje?

Mapowanie procesów jest niezbędne gdy firma rozpocznie standaryzację procedur w firmie lub jeśli chce wdrażać systemy zarządzania jakością, bądź system monitorowania procesów. Jest także niezbędne jeśli firma chce wskazać rozbieżności pojawiające się w procesie.

Warto też nadmienić, że mapowanie procesów będzie niezbędne jeśli firma ma na celu wskazać obszary, w których potrzebne są usprawnienia np. skrócenie czasu wykonywania danych zadań lub ograniczenie kosztów. Mapowanie procesów to także świetnie rozwiązanie służące do szkoleń.

Jak odbywa się mapowanie procesów?

Mapowanie procesów najczęściej odbywać się będzie według zasady ,,od ogółu do szczegółu”. Początkowo wizualizujemy ogólny obraz danej organizacji, dające szersze pojęcie o działalności danych procesów. Kolejno należy przystąpić do mapowania poszczególnych procesów, zależnie od potrzeb opisując je w szczegółowy sposób.

Przystępując do mapowania procesów trzeba wiedzieć, że mapa procesu opisywać będzie proces taki, jaki jest on w danej chwili, a nie jaki stan jest pożądany. Tworząc diagramy opisujące stan obecny trzeba bardzo pilnować się tego by nie iść w stronę ,,tak powinno być”

Powiązane wpisy

Jak pozbyć się elektrośmieci?

Redakcja

Szlabany 2.0 – Kiedy Technologia Otwiera Bramy Przyszłości!

Redakcja

Przez szklany kabel: Czar lasery światłowodowe

Redakcja